Referencie

Bytový dom Mlyny Piešťany

Mlyny Piešťany

Bytový dom
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany
Mlyny Piešťany

Projekt info:

Prestavba administratívnej budovy na bytový dom – Mlyny. Realizácia tridsiatich bytových jednotiek 2-izbových a 3-izbových bytov bytového domu v Piešťanoch. Kompletné spracovanie projektu s maximálnou optimalizáciou pre jednotlivé bytové jednotky.

TZBtech, s.r.o. bol generálny dodávateľ stavby, kde riadil všetky procesy a profesie zákazky a priamo realizoval profesiu VZT.

  • Realizácia: TZBtech, s.r.o.
  • Miesto: Hurbanova 21, Piešťany
  • Dátum realizácie: 09/2018 – 12/2019
  • Finančný objem: 1.796.693 eur,- eur
  • Klient: Mlyny Piesťany
Zdieľať:
Cenová ponuka