Referencie

Administratívna budova Medipark Košice

Medipark Košice

Administratívna budova
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice
Medipark Košice

Projekt info:

Vybudovanie a zabezpečenie prevádzky špecializovaných pracovísk pre realizáciu vedeckého výskumu a výkonu ostatných činností.

1065 kW chladu GHP zariadení (15 systémov trojtrubkový systém, ktorý dokáže súčasne chladiť aj kúriť)
510 kW chladu GHP zariadení (6 systémov s hydroboxami pre výrobu studenej vody pre VZT)
271 kW priameho chladenia (25 rôznych systémov priameho chladenia – split, kondenzačné jednotky pre VZT)
105 930 m3 vzduchu (24 rôznych VZT systémov – technologické, cirkulačné, úhrada vzduchu atď.)

  • Realizácia: TZBtech, s.r.o.
  • Miesto: UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
  • Dátum realizácie: 2015-2018
  • Finančný objem: 2.551.414,- eur
  • Klient: Medipark Košice
Zdieľať:
Cenová ponuka